Предпазител с нулева линия

  • Null line fuse

    Предпазител с нулева линия

    Тази серия предпазители Null line могат да бъдат оборудвани с държачи / основи за предпазители RT18 и серия DR за изключване на предпазителите
    превключватели за употреба, напр. може да се комбинира свободно в RT18-32 3P + N конструкции и т.н. или да се комбинира според изискванията на клиента.