Свързани с болтове квадратни тръби тип бързодействащи предпазители за полупроводникова защита