Свързан с болтове кръгъл патрон тип Бързодействащи предпазители за полупроводникова защита